009

Några djur som njuter av vinterbetet. Att kontinuerligt flytta djuren till nya beten, även under vintern, är förmodligen något av det viktigaste man kan göra för att främja en miljömässigt hållbar eller återuppbyggande livsmedelsproduktion. Det är dessutom härligt att se hur mycket djuren njuter av det!