Vår avelsarbete är inriktat mot djur med ett kött som har ett äkta mervärde. Det gör vi med djur som håller sig friska, kalvar lätt, tar väl hand om sina kalvar, och lämnar välväxta och sunda kalvar till avvänjning. Djur som kan växa bra, även på enbart bete och vallfoder, och som fungerar väl även i en enkel vinterhållning. Djur som har ett temperament som gör dom trevliga och effektiva att arbeta med och som med sin perfekta storlek dessutom är väl anpassade till det kommande klimatets längre betessäsong, men av mer nederbörd kanske blötare och därmed mer trampkänsliga marker. Vår strävan mot en optimal marmorering och köttfiberkvalitet genomsyrar vårt avelsarbete.

016-002

Vi bedriver betesbaserad uppfödning där djuren är ute året om och stödutfodras med hö och vallensilage vid behov. De utfodras inte alls med kraftfoder men salt och mineralfoder har de alltid tillgång till. Den något extensiva vinterhållningen kan ibland återspeglas i något låga ettårsvikter men brukar gott och väl ha kompenserats vid 550-dagarsvägningen med väl utvecklade och framförallt friska, sunda och hållbara djur.

Vår kalvning sker medvetet lite senare än vad som kommit att bli det traditionella och den börjar i mitten av april. Det blir ju lite mer naturligt så. Korna får kalva utomhus på relativt stora, rena ytor och det då redan frodiga betet och den värmande försommarsolen gör att korna redan från start har en närings- och vitaminrik mjölk till kalvarna.